Övre Abdominell kirurgi, Örebro, 7-9 november 2022

Kursbeskrivning: Utarbetat av SFÖAKs fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken delmål 6 och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i kirurgi inom området övre abdominell kirurgi.

Kursen innefattar föreläsningar, egna fallpresentationer och gruppdiskussioner. Samtliga kursdeltagare presenterar minst ett fall enligt instruktion. Godkänt pretest som skickas i förväg krävs för att delta i kursen. För godkänd kurs krävs således pretest, fallpresentation, kursdeltagande och sluttest.

Föreläsare: Luana Simion, Joen Stålbröst, Erik Stenberg, Bengt Isaksson, Sara Lingärde, Malin Wickbom, Eva Szabo, Vikor Wanjura

Plats: Universitetssjukhuset Örebro, Södra Rosengatan

Kursansvarig: Luana Simion

Kursadministratör: Hanna Borneskog

Innehåll

Meetings