Villkor för anmälan

Rutiner och villkor för anmälan

Eventuell avbokning av kursplats ska alltid ske skriftligen till [email protected]. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 SEK.

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 58-29 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB med 50% av kursavgiften, alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet. Detta ska skriftligen meddelas KUB-kansliet via e-post.

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 28-0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB med 100% av kursavgiften alternativt överlåta platsen till kollega från samma verksamhet. Detta ska skriftligen meddelas KUB-kansliet via e-post.