För kursgivare

Ansök om att hålla kurs genom att fylla i ansökningsformulär samt budget (antingen formulär eller tex kalkylbladsfil) och skicka till Helena Grönbacke på kurskansliet. Kurser annonseras vid fyra fasta tillfällen under året och ansökningarna behöver därför komma in i tid enligt årshjulet, se nedan, för att kursen ska kunna bedömas, godkännas och annonseras via dr-utbildningsportalen.

ÅRSHJUL KURSANSÖKNINGAR
Datum för kursstartKursen annonserasKursansökan kansliet senast tillhanda
januari-marsmåndag v 37 (föregående år)söndag v 34 (föregående år)
april-junimåndag v 43 (föregående år)söndag v 40 (föregående år)
augusti-septembermåndag v 5söndag v 2
oktober-decembermåndag v 15söndag v 12