Svensk Kirurgisk Förening återinrättar specialistexamination i kirurgi!

Specialistexaminationen i kirurgi 2022 genomförs i Stockholm och är planerad till fredagen den 6 maj. Det är en skriftlig examination som är öppen för dem som fullgör sista året som ST och nyblivna specialister i kirurgi.

Skrivningen kommer att utgöras av kortsvarsfrågor. Frågorna kommer huvudsakligen beröra delmål C1-C11 och har som syfte att spegla de kunskaper en färdig specialist skall ha.

Då examinationen nu återinrättas efter drygt ett decennium så finns inte några ”aktuella” tidigare tentor att titta på för att bilda sig en uppfattning om tentans upplägg. Vi har därför valt att lägga upp två gamla skrivningar, inklusive facit, från när skrivningar senast hölls (2009 och 2010) här. Notera att det är gamla skrivningar och att kunskapsläget kan har ändrats under det gångna decenniet. Skrivningarna ska således endast ses som exempel på upplägg och detaljnivå.

Tid: Fredag 6 maj kl.10.00 – 14.00

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, aula Lars Klareskog i N-huset, NB U 102. Huset ligger snett bakom NKS. Skyltning kommer att finnas från huvudentrén med Svensk Kirurgisk förenings logga.

Vid frågor, vänligen kontakta Utbildningskommitténs ordförande, Gabriella Jansson Palmer.