Specialistexamination i kirurgi

Svensk Kirurgisk Förening anordnar specialistexamination i kirurgi fredagen den 24 maj 2024 kl. 10.00 – 14.00.

Anmäl dig >>> HÄR

Det är en digital examination som är öppen för dem som fullgör sista året som ST och nyblivna specialister i kirurgi.

Frågorna berör huvudsakligen delmål C1-C11 och har som syfte att spegla de kunskaper en färdig specialist skall ha.

Då examinationen var vilande drygt ett decennium och det endast finns endast en ”aktuell” tidigare tenta att titta på för att bilda sig en uppfattning om tentans upplägg har vi valt att även lägga upp två gamla skrivningar, inklusive facit, från när skrivningar senast hölls (2009 och 2010) här. Notera att det är gamla skrivningar och att kunskapsläget kan har ändrats under det gångna decenniet. Skrivningarna ska således endast ses som exempel på upplägg och detaljnivå.

Gammal tenta 2009

Gammal tenta 2010