Bröstkirurgi, Göteborg, 7-8 november 2022

Kursinnehåll

Kursen följer den nationella fakultetens kursplan och innefattar; epidemiologi, patologi, radiologi, benigna bröstsjukdomar, bröstcancer och cancerbeskedet. Kursen täcker in behandlingsstrategier för operation med bröstbevarande kirurgi, onkoplastiska metoder, mastektomi inkl grundläggande rekonstruktiva metoder, sentinel node och axillutrymnig samt adjuvant systemisk behandling och strålterapi.
Kursen startar med ett diagnostiskt prov och avslutas med multidiciplinär falldiskussion och examination.
Grundläggande kunskap kring malignt melanom i enlighet med delmål 8/c8.
Kurslitteratur meddelas deltagarna innan kursstart. Utbildningen täcker den teoretiska delen av av utbildningsbokens delmål 8/c8 för specialistkompetens i kirurgi.

Föreläsare: Jenny Heiman, kirurg, Roger Olofsson Bagge, kirurg, Kian Chin, kirurg, Karolina Larsson, onkolog,
Per Karlsson, onkolog, Elisabeth Werner Rönnerman, patolog, Eva Molnar, radiolog, Fredrik Wärnberg, kirurg.

Kursplats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Kursansvarig: Jenny Heiman

Kursadministratör: UlrikaWibeck

Innehåll

Meetings