Kärlkirurgi, Falun, 7-9 december 2022

Kursinnehåll: Teoretisk genomgång och patienfallsdiskussioner rörande kärlanatomi, bild och funktionsåtergivning, extremitetsischemi, aortaaneurysm-dissektion, carotisstenos, venös insufficiens, tarmischemi, blödningskontroll och kärltrauma. Stort fokus läggs på patientfallsdiskussioner. Kursmiddag och trevliga diskussioner.

Föreläsare: Anders Hallin, Sverker Svensjö, Daniel Klingberg, Per Wangefelt, Patrik Söderberg, Diana Ly

Plats: Falu lasarett

Kursansvarig: Anders Hallin

Innehåll

Meetings