Endokrinkirurgi, Lund, 12-14 oktober 2022

Kursinnehåll

Kursen förmedlar teoretiska kunskaper i utredning, patofysiologi och behandling av sjukdomar i thyroidea, parathyroidea, binjurar men även neuroendokrina buktumörer och intraabdominella sarkom.

Kursansvarig: Mark Thier

Kursplats: Skånes Universitetssjukhus, Lund

Föreläsare: Mark Thier, Lo Hallin-Thompson samt gästföreläsare

Information

Innehåll

Meetings