Kolorektalkirurgi, Stockholm, 17-19 oktober 2022

Kursbeskrivning: Kursen är utarbetad i enlighet med utbildningsboken för ST kirurgi och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i kirurgi inom området nedre abdominell kirurgi.

Kursen innehåller en blandning av interaktiva föreläsningar, kirurgisk handledning, egna fallpresentationer och gruppdiskussioner samt live operationer. Samtliga kursdeltagare medför vid kursen början ett eget fall för presentation. För godkänd kurs krävs således egen presentation av patientfall och godkänd examination som sker muntligt i anslutning till falldiskussioner under kursens sista dag som då sker muntligt i anslutning till falldiskussioner.

Tisdagen äger rum på Danderyds sjukhus i form av live-operationer där kursdeltagare antingen ingår i auditoriet alternativt assisterar vid op.
Måndag och onsdag är det interaktiva föreläsningar samt seminarier på Karolinska Universitetssjukhuset.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt Danderyds sjukhus

Kursansvarig: Gabriella Palmer

Kursadministratör: Christina Edberg

Föreläsare/instruktörer
Ylva Falkén, Gabriella Palmer, Ulrik Lindforss, Klas Pekkari, Fredrik Hjern, Caroline Nordenvall.

Information

Dag 1:

Dag 2:

Dag 3:

Innehåll

Meetings