Specialistexamination i kirurgi, 6 maj 2022

Svensk Kirurgisk Förening återinrättar specialistexamination i kirurgi!

Det är en skriftlig examination med kortsvarsfrågor som utgår i huvudsak från C-delmålen i målbeskrivningen för ST i kirurgi samt tar sitt avstamp i ämnen som diskuteras under de olika kurser som ingår som en del av ST.

Examinationen är öppen för dem som fullgör sista året som ST och nyblivna specialister i kirurgi.

Tid: Fredag 6 maj 2022, kl 10.00 -14.00

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, aula Lars Klareskog i N-huset, NB U 102. Huset ligger snett bakom NKS. Skyltning kommer att finnas från huvudentrén med Svensk Kirurgisk förenings logga.

Innehåll

Meetings