Övre Abdominell kirurgi, Uppsala, 10-12 maj 2021

Kursbeskrivning: Kursens innehåll är utarbetat av SFÖAK’s fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken, delmål c6 och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i kirurgi inom området övre abdominell kirurgi. Inför kursen kommer ett förtest att skickas ut som ska redovisas senast vid kursstart. För godkänd kurs krävs inlämnat förtest, kursdeltagande samt godkänt sluttest.

Kursplats: Uppsala, Akademiska Sjukhuset, H:son Holmdahlsalen, ingång 100 – kursen ges eventuellt som fjärrundervisning via videouppkoppling beroende på pandemiläget.

Kursansvarig: Martin Skogar

Innehåll

Meetings