Övre abdominell kirurgi, Stockholm, 2-4 maj 2022

Kursbeskrivning: Enligt Fakulteten för Övre Abdominell kirurgi. Uppfyller Socialstyrelsens och utbildningsbokens krav för kurs i övre abdominell kirurgi.

Kursplats: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kursansvarig: Peter Elbe

Kursadministratör: Christina Gustafsson

Innehåll

Meetings