Övre Abdominell kirurgi, Stockholm 2-4 oktober 2023

Kursbeskrivning: Enligt Fakulteten för Övre Abdominell kirurgi. Uppfyller Socialstyrelsens och utbildningsbokens krav för kurs i övre abdominell kirurgi.

Kursplats: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kursansvarig: Peter Elbe

Kursadministratör: Christina Gustafsson

Innehåll

Meetings