Övre Abdominell kirurgi, Stockholm, 12-14 april 2021

Kursbeskrivning: Enligt Fakulteten för Övre Abdominell kirurgi. Uppfyller Socialstyrelsens och utbildningsbokens krav för kurs i övre abdominell kirurgi.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge – kommer eventuellt att ges som fjärrundervisning via videouppkoppling beroende på pandemiläget.

Kursansvarig: Peter Elbe

Kursadministratör: Christina Gustafsson

Innehåll

Meetings