Övre abdominell kirurgi, Linköping, 17-19 november 2021

Kursinnehåll: Kursinnehållet är utarbetat av SFÖAK:s fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken delmål C6 och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer inom området övre abdominell kirurgi på en nyfärdig specialist i kirurgi. Föreläsningar och fallgenomgångar om endoskoskopi samt om benigna respektive maligna sjukdomar i övre GI-kanalen.

Kursplats: Scandic City Linköping

Föreläsare: Linda Lundgren, Ellen Andersson, David Edholm, Staffan Törnudd, Dennis Björk, Pernilla Benjaminsson Nyberg, mfl.

Kursansvarig: Pernilla Benjaminsson Nyberg

Kursadministratör: Helen Eriksson

Innehåll

Meetings