Kolorektalkirurgi, Göteborg, 9-11 februari 2022

Kursbeskrivning: Kursen kommer att anordnas under tre dagar där vi kommer beröra och diskutera
malign, benign och akut kolorektal kirurgi. Föreläsningar kommer att inkludera
grundläggande patofysiologi, diagnos och kirurgiska tekniker vid inflammatorisk
tarmsjukdom, polypsjukdom, divertikulos, proktologi, funktionsrubbningar och
kolorektal cancer. Utöver detta inkluderas onkologisk behandling samt akut
kolorektal kirurgi, där komplikationskirurgi utgör en del.

Samtliga kursdeltagare kommer att få ett pretest som ska besvaras och skickas in
före kursstart. Utöver detta ombeds kursdeltagare att förbereda en fallpresentation,
att presentera under kursdagarna. Slutexamination sker muntligt i form av aktivt
deltagande vid diskussioner samt fallpresentationer.

Kursmiddag ingår i kursen.

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Sjukhuset

Kursansvarig: Erik Palmkvist

Kursadministratör: Lena Fransson

Innehåll

Meetings