Kolorektalkirurgi, Göteborg, 10-12 februari 2021

Kursbeskrivning: Kursen kommer att anordnas under tre dagar där vi kommer beröra och diskutera malign, benign och akut kolorektal kirurgi. Föreläsningar kommer att inkludera grundläggande patofysiologi, diagnos och kirurgiska tekniker vid inflammatorisk tarmsjukdom, polypsjukdom, divertikulos, proktologi, funktionsrubbningar och kolorektal cancer. Utöver detta inkluderas onkologisk behandling samt akut kolorektal kirurgi, där komplikationskirurgi utgör en del.

Samtliga kursdeltagare kommer att få ett pretest som ska besvaras och skickas in före kursstart. Utöver detta ombeds kursdeltagare att förbereda en fallpresentation, att presentera under kursdagarna. Slutexamination sker muntligt i form av aktivt deltagande vid diskussioner samt fallpresentation.

Kursmiddag ingår i kursen.

Kolorektalsektionen vid Östra Sjukhuset är en av landets största och vi har en bred klinisk och vetenskaplig verksamhet.

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset

Kursansvariga: Jennifer Park och Erik Palmqvist

Kursadministratör: Lena Fransson

Innehåll

Meetings