Kärlkirurgi, Sundsvall, 19-21 oktober 2022

Kursbeskrivning: Kurs i kärlkirurgi för ST-läkare i kirurgi. Uppfyller de teoretiska kraven i delmål C10 i målbeskrivningen för kirurgi. Kursinnehållet är utarbetat av Svensk Förening för Kärlkirurgi och innehåller föreläsningar och falldiskussioner.

Föreläsare: Jonas Wallinder, Mark Testroote, Fredrik Lilja, Ragnar Liljekvist, Maria Fransson.

Plats: Sundsvalls Sjukhus

Kursansvarig: Jonas Wallinder

Kursadministratör: Jeanette Mäkinen

Innehåll

Meetings