Kärlkirurgi, Kalmar, 9-11 september 2020

Innehåll: Kursen kommer att ge dig en utmärkt översikt och uppdatering av vad kärlkirurgi innebär i dag!
Kursen är ackrediterad av Svensk Kirurgisk Förening (SKF) och hålls av Svensk Förening för kärlkirurgi (SSVS) tillsammans med kärlkirurgiska enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kursen uppfyller de kriterier som gäller för den obligatoriska kursen i kärlkirurgi som krävs för att bli kirurgspecialist enligt målbeskrivning.

Plats: Kalmar Länssjukhus

Kursansvarig: Håkan Pärsson

V g se välkomstbrev och rekommenderad litteratur på sidan “Materials”

Innehåll

Meetings