Kärlkirurgi, Göteborg, 18-20 januari 2021

Kursbeskrivning: Kursen i Göteborg ges i likhet med de andra tre kursorterna som en standardiserad utbildning med ett fastställt föreläsningsmaterial som är framtaget av en gemensam fakultet. Utbildningen ger en bred kunskapsbas inom kärlkirurgi för blivande allmänkirurger. Föreläsningarna och patientfallen omfattar akut och kronisk extremitetsischemi, aortasjukdomar, carotissjukdomen, kärltrauma, bukkärlsischemi samt venös insuffiens.

Plats: Kursen ges på distans, via digital uppkoppling. Klicka här för att delta i mötet.

Kursansvarig: Klas Österberg

Kursadministratör: Jenny Larsen

Innehåll

Meetings