Kärlkirurgi, Göteborg, 15-17 november 2021

Kursinnehåll: Kursen ges i Göteborg som en standardiserad utbildning med ett fastställt föreläsningsmaterial som är framtaget av en fakultet. Utbildningen ger en bred kunskapsbas inom kärlkirurgi för blivande allmänkirurger. Föreläsningarna och patientfallen omfattar akut och kronisk extremitetsischemi, aortasjukdomar, carotissjukdomen, kärltrauma, bukkärlsischemi samt venös insuffiens.

Föreläsare: Kristian Smidfelt, Klas Österberg, Joakim Nordanstig, Sofia Strömberg

Kursplats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kursansvarig: Kristian Smidfelt

Kursadministratör: Malin Andersson

Innehåll

Meetings