Kärlkirurgi, Falun, 2-3 december 2020

Innehåll: Teoretisk genomgång av kärlanatomi, öppen och endovaskulär operationsteknik, extremitetsischemi, aortaaneurysm, venös insufficiens, carotisstenos, kärltrauma och tarmischemi. Stor vikt läggs på lokala patientfall och givetvis kursmiddag.

Plats: Kursen ges digitalt, uppkoppling på videolänk.

Kursansvarig: Anders Hallin

Innehåll

Meetings