Grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik, Stockholm, 28 november – 2 december 2022

Kursinnehåll: Grundläggande öppen och laparoskopisk teknik med basal teori och mycket praktiska övningar på djurmodeller/material och i laparoskopiska simulatorer. Strukturerade krav på måluppfyllelse enligt ackrediterade nivåer. Alla moment som tränas under kursen utvärderas och muntlig återkoppling ges. För laparoskopimomenten gäller färdighetskrav enligt objektiva certifieringsnivåer. Deltagande i kursen går att tillgodoräkna som fullgjord BKT.

Plats: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

Kursansvariga: Ann Kjellin och Nathalie Young

Kursadministratörer:  Annika Karlsson

Innehåll

Meetings