Grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik, Stockholm, 28 mars – 1 april 2022

Kursbeskrivning: Grundläggande och öppen laparoskopisk kirurgisk teknik med basal teori och mycket praktiska övningar på djurmodeller/material och i laparoskopiska simulatorer. Strukturerade krav på målsuppfyllelse enlig ackrediterade nivåer. Alla moment som tränas under kursen utvärderas och muntlig återkoppling ges. För laparoskopimomenten gäller färdighetskrav enligt objektiva certifieringsnivåer. Deltagande i kursen går att räkna tillgodo som fullgjord BKT.

Plats: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

Kursansvariga: Ann Kjellin och Gabriel Sandblom

Kursadministratörer: Mats Hedsköld och Annika Karlsson

Innehåll

Meetings