Grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik, Stockholm, 20-24 april 2020

Kursinnehåll: Grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik med basal teori och mycket praktiska övningar på djurmodeller/material och i laparoskopiska simulatorer. Strukturerade krav på måluppfyllelse enligt ackrediterade nivåer. Alla moment som tränas under kursen utvärderas och muntlig återkoppling ges. För laparoskopimomenten gäller färdighetskrav enligt objektiva certifieringsnivåer. Deltagande i kursen går att räkna till godo som fullgjord BKT. 

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kursansvariga: Ann Kjellin och Gabriel Sandblom

Innehåll

Meetings