Grundläggande öppen laparoskopisk kirurgisk teknik, Stockholm, 13-17 februari 2023

Grundläggande och öppen laparoskopisk kirurgisk teknik med basal teori och mycket praktiska övningar på djurmodeller/material och i laparoskopiska simulatorer. Strukturerade krav på måluppfyllelse enlig ackrediterade nivåer. Alla moment som tränas under kursen utvärderas och muntlig återkoppling ges. För laparoskopimomenten gäller färdighetskrav enligt objektiva certifieringsnivåer. Deltagande i kursen går att räkna tillgodo som fullgjord BKT.

Målbeskrivning Kurs i grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik

Plats: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

Kursansvariga: Ann Kjellin och Nathalie Young

Kursadministratör:  Annika Karlsson

Innehåll

Meetings