Endokrinkirurgi, Uppsala, 11-13 maj 2022

Kursinnehåll: Omfattar delmål c9 i Socialstyrelsen ST-utbildningsbok för kirurgi

Kursplats: Internat på Noors Slott, Knivsta (sydost om Uppsala).

Kursansvarig: Anders Thornell

Kursadministratör: Josefin Hansson

Innehåll

Meetings