Endokrinkirurgi, Lund, 7-9 oktober 2020

Innehåll: Kursen förmedlar teoretiska kunskaper i utredning, behandling och patofysiologi av sjukdomar i thyroidea, parathyroidea, binjurar, neuroendokrina tumörer och intraabdominella sarkom.

Plats: Skånes Universitetssjukhus Lund

Kursansvarig: Mark Thier

Innehåll

Meetings