Endokrinkirurgi, Göteborg, 5-7 maj 2021

Kursbeskrivning: Omfattar delmål c9 i Socialstyrelsen ST-utbildningsbok för Kirurgi

Plats: Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU/S – alt fjärrundervisning via videolänk pga pandemiläget

Kursansvarig: Anders Thornell

Kursadministratör: Josefin Hansson

Innehåll

Meetings