Bröstkirurgi, Umeå, 8-9 april 2021 – Digital kurs

Kursbeskrivning: Kursen omfattar utredning, kirurgisk och onkologisk behandling av bröstcancer samt deltagande vid en multidisiplinär konferens. Kursen går igenom epidemiologi och etiologi, hereditär bröstcancer och handläggning av benigna bröstsjukdomar. Kursen tar även upp olika kirurgiska tekniker inom bröstkirurgi, onkoplastiska tekniker och även metoder för direkta och sena bröstrekonstruktioner. Deltagarna på kursen ska förbereda egna fallpresentationer som kommer att diskuteras. Kursen avslutas med en skriftlig examination. Kursen ges digitalt.

Plats: Kursen ges som fjärrundervisning med uppkoppling över videolänk

Kursansvarig: Malin Jansson och Fredrik.P.Nilsson

Kursadministratör: Anita Holmström

Innehåll

Meetings