Bröstkirurgi, Örebro, 1-2 februari 2021

Kursen kommer att ges på distans med uppkoppling via Skype.

Kursbeskrivning: Kursen omfattar; epidemiologi, patologi, radiologi, benigna bröstsjukdomar och bröstcancer, samt tar upp behandlingsstrategier för operation med bröstbevarande kirurgi, onkoplastiska metoder, sentinel node och axillutrymning. I den onkologiska delen diskuteras adjuvant systemisk behandling och strålterapi. Kursen startar med ett diagnostiskt prov och avslutas med falldiskussioner och skriftlig examination. Kurslitteratur meddelas deltagarna innan kursstart. Utbildningen täcker den teoretiska delen av  utbildningsbokens delmål 8/c8 för specialistkompetens i kirurgi.

Kursansvarig: Åsa Wickberg

Kursadministratör: Louise Lundblad

Innehåll

Meetings