Bröstkirurgi, Lund, 3-4 december 2020

Innehåll: Kursen inkluderar utredning och behandling av bröstsjukdomar med tonvikt på malignitet. Utredning med bilddiagnostik och vävnadsprov inom ramen för trippeldiagnostik, betydelsen av molekylär diagnostik för val av behandling.
‒ Kurativ/adjuvant/neoadjuvant i förhållande till diagnostik och prognostiska faktorer
‒ Palliativ vid metastastisk sjukdom, prognos
Epidemiologi avseende uppkomst av bröstcancer, betydelsen av olika inverkande miljö-och åldersfaktorer. Hereditet.
Kirurgisk teknik avseende både bröst och axill med modern bröstbevarande kirurgi och aktuella frågeställningar avseende lymfkörtelhandläggning. Översiktligt om rekonstruktionsmöjligheter.
Benign bröstkirurgi och svårigheter att hantera förändringar med oklar malignitetspotential.
Kursdeltagarna kommer att ombedas inkomma med fall för diskussion med närvarande föreläsare för multiprofessionella aspekter.

Plats: Kursen kommer att ges digitalt via Zoom – länk till mötet: https://lu-se.zoom.us/j/67550260288

Kursansvarig: Anna-Karin Falck

Kursadministratör: Catherina Rosvall

Innehåll

Meetings