Bröstkirurgi, Göteborg, 2-3 november 2020

Innehåll: Kursen följer den nationella fakultetens kursplan och innefattar; epidemiologi, patologi, radiologi, benigna bröstsjukdomar, bröstcancer och cancerbeskedet. Kursen täcker in behandlingsstrategier för operation med bröstbevarande kirurgi, onkoplastiska metoder, mastektomi inkl grundläggande rekonstruktiva metoder, sentinel node och axillutrymning samt för adjuvant systemisk behandling och strålterapi.
Kursen startar med ett diagnostiskt prov och avslutas med multidisciplinär falldiskussion och examination. Kurslitteratur meddelas deltagarna innan kursstart.
Utbildningen täcker den teoretiska delen av av utbildningsbokens delmål 8/c8 för specialistkompetens i kirurgi.

Plats: Elite Hotel, Göteborg

Kursansvarig: Jenny Heiman

Kursadministratör: Ulrika Wibeck

Innehåll

Meetings