Bråckkirurgi, Umeå, 30 november -1 december 2020

Innehåll: Kursen motsvarar delmål c5 i målbeskrivningen. Kurskoncept utarbetat av nationell kursfakultet, ackrediterat av delföreningen Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi (SIKT). Kursen är två dagar.

Plats: Kursen ges digitalt med uppkoppling på videolänk. (För detaljer ang detta vg se info på fliken “Materials”, alt info i separat mail från kursledningen.)

Kursansvarig: Mikael Lindmark

Kursadministratör: Linda Olsson

Innehåll

Meetings