Bråckkirurgi, Umeå, 29-30 november 2021 (extra frivillig op dag 1/12 inställd )

Kursbeskrivning: Kursen motsvarar delmål c5 i målbeskrivningen. Kurskoncept utarbetat av nationell kursfakultet, ackrediterat av delföreningen Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi (SIKT).

Kursen är två dagar. 

En frivillig dag operationsdag erbjuds för ett begränsat antal deltagare. De som önskar plats på extradagen ska efter anmälan till denna kurs skicka e-postmeddelande till Helena Grönbacke på KUB-kansliet med information om vilken kurs de ska gå (plats och datum) samt att de önskar delta på extradagen. Bekräftelse angående plats på extradagen fås via Helena Grönbacke.

Plats: Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Om omöjligt med kurs på plats på grund av pandemiläge ges kursen som fjärrundervisning via videolänk.

Kursansvarig: Mikael Lindmark

Kursadministratör: Linda Olsson

Innehåll

Meetings