Bråckkirurgi, Stockholm, 22-23 februari 2023

Målbeskrivningen för kursen motsvarar innehållet i delmål 5 i gamla utbildningsboken och ”13. Delmål c5: Kurs i bråckkirurgi” i den nya utbildningsboken från 30 december 2015. Kursen består av två dagars obligatorisk teoretisk del enligt uppdaterad kursversion av innehållet beslutat av fakulteten för nationella kursen i bråckkirurgi.

Plats :Södersjukhuset

Kursansvarig: Gabriel Sandblom

OBS!!! Ytterligare en praktisk kursdag med demonstrationsoperationer av ljumskbråck erbjuds för deltagarna i denna kurs. Deltagande kräver separat anmälan (via utbildningsportalen, Operationsdag bråckkirurgi, Stockholm).

Innehåll

Meetings