Bråckkirurgi, Malmö, 27-28 mars 2023

Teoretisk kurs innefattande kursmaterial framtaget av nationella fakulteten för bråckkirurgi.

  • Genomgång av utredning, indikation, operationsmetoder, och komplikationer av ljumskbråck, primära och sekundära bukväggsbråck.
  • Bukväggens anatomi
  • Operationsmetoder
  • Presentation av fall
  • Presentation eller kritisk granskning av artikel inom bråckforskning
  • Presentation av Kvalitetsregister inom bukväggskirurgin
  • Diagnostiskt test
  • Examination

Kursplats: Skånes Universitets sjukhus, Malmö

Kursansvarig: Peder Rogmark

Innehåll

Meetings