Bråckkirurgi, Göteborg, 24-25 november 2021 (extra frivillig op dag 26/11)

Kursbeskrivning: Målbeskrivningen för kursen motsvarar innehållet i delmål 5 i gamla utbildningsboken och ”13. Delmål c5: Kurs i bråckkirurgi” i den nya utbildningsboken från 30 december 2015. Kursen består av två dagars obligatorisk teoretisk del enligt uppdaterad kursversion av innehållet beslutat av fakulteten för nationella kursen i bråckkirurgi. En frivillig dag med demonstrationsoperationer av ljumskbråck på operationsavdelningen Frölunda Specialistsjukhus erbjuds för ett begränsat antal deltagare. De som önskar plats på extradagen ska efter anmälan till denna kurs skicka e-postmeddelande till Helena Grönbacke på KUB-kansliet med information om vilken kurs de ska gå (plats och datum) samt att de önskar delta på extradagen. Bekräftelse angående plats på extradagen fås via Helena Grönbacke. Kursplats: Frölunda Specialistsjukhus, Västra Frölunda, Göteborg Kursansvarig: Leila Shirazi Kursadministratör: Maria Olofsson

Innehåll

Meetings