Bråckkirurgi, Göteborg, 23-24 november 2022 (extra frivillig op dag 25/11)

Kursbeskrivning: Målbeskrivningen för kursen motsvarar innehållet i delmål 5 i gamla utbildningsboken och ”13. Delmål c5: Kurs i bråckkirurgi” i den nya utbildningsboken från 30 december 2015. Kursen består av två dagars obligatorisk teoretisk del enligt uppdaterad kursversion av innehållet beslutat av fakulteten för nationella kursen i bråckkirurgi. Kursplats: Frölunda Specialistsjukhus, Västra Frölunda, Göteborg Kursansvarig: Leila Shirazi Kursadministratör: Hannan Isa

Innehåll

Meetings