Bråckkirurgi, Göteborg, 10-11 februari 2021

Kursen ges på distans med uppkoppling via videolänk.

Kursbeskrivning: Målbeskrivningen för kursen motsvarar innehållet i delmål 5 i gamla utbildningsboken och ”13. Delmål c5: Kurs i bråckkirurgi” i den nya utbildningsboken från 30 december 2015. Kursen består av två dagars obligatorisk teoretisk del enligt uppdaterad kursversion av innehållet beslutat av fakulteten för nationella kursen i bråckkirurgi.

Kursansvarig: Leila Shirazi, Frölunda Specialistsjukhus, Västra Frölunda, Göteborg

Kursadministratör: Maria Olofsson

Innehåll

Meetings