Bråckkirurgi, Göteborg 10-11 maj 2023

Kursen följer den nationella bråckkursfakultetens kursplan med utförda uppdateringar. Detta är den 21 kursen som vi håller i detta ämne och vår första kurs höll vi 2010.
Två dagar obligatorisk del enligt uppdaterad kursversion av innehållet beslutat av fakulteten för nationella kursen i bråckkirurgi.

(För begränsat antal deltagare, enligt separat anmälan, demonstrationsoperationer av ljumskbråck på operationsavdelningen Frölunda Specialistsjukhus fredag 12 maj).

Kursplats: VGR Campus Konferens Nya Varvet, Göteborg
Kursansvarig: [email protected]
Föreläsare: Gunnar Rimbäck och Darius Ribokas
Kursadministratör: Hannan Isa

Innehåll

Meetings