Basal Kirurgisk Teknik, Uppsala, 4-6 oktober 2022

Kursbeskrivning: Under kursen tränas basala färdigheter i kirurgisk teknik i simulerade modeller med fokus på suturteknik, tarmanastomoser, kärlkirurgi och basal endoskopi.

Plats: Akademiska sjukhuset, Kliniskt träningscenter KTC, Uppsala

Kursansvarig: Erik Axelhed

Föreläsare:  Sara Artursson, kirurg Akademiska Sjukhuset, Tuba Tayan, kirurg Västmanlands Sjukhuset Västerås, Erik Axelhed, kirurg Västmanlands Sjukhus Västerås.

Innehåll

Meetings