Basal Kirurgisk Teknik, Lund, 1-3 december 2020

Kursbeskrivning: Basal Kirurgisk Teknik kurs med fokus på suturering, kärl- och tarmanastomoser samt basal laparoskopisk teknik.

Plats: Skånes universitetssjukhus Lund

Kursansvariga: Dadi VilhjalmssonMattias Lepsenyi

Kursavgift: 14 800 kr exkl moms (icke-medlem Svensk Kirurgisk Förening: +1000 kr, exkl moms)

Innehåll

Meetings