Basal Kirurgisk Teknik, Linköping, 7-9 februari 2023

Kursbeskrivning: BKT står för ”Basal Kirurgisk Teknik” och är en kurs som rekommenderas av Svensk Kirurgisk Förening för blivande kirurger. Kursen är en svensk version av den engelska kursen Basic Surgical Skills Course” från Royal College of Surgeons. BKT anordnas på 6 orter i Sverige varav Linköping är en av dem. Konceptet bygger på att man beskriver olika basala kirurgiska tekniker som tränas under strukturerade former. Under kursen arbetar man i grupp om fyra ST-läkare med minst en instruktör. Varje moment betygsättes och instruktören ger personlig återkoppling till deltagaren. Denna bedömning sammanställs i ett dokument som kursdeltagaren får efter avslutad kurs. En kopia härav skickas också till verksamhetschefen och handledaren på hemortssjukhuset. Ett kursdiplom utdelas som bevis om godkänd kurs.

Plats: Clinicum, Universitetssjukhuset Linköping

Kursansvarig: Camilla Sjöstedt Zsigmond

Kursadministratör: Tina Erlandsson

Meetings