Basal Kirurgisk Teknik, Göteborg, 20-22 september 2022

Kursbeskrivning: Under kursen tränas basala färdigheter i kirurgisk teknik i simulerade modeller. Suturteknik, knytteknik, tarmanastomoser, kärlanastomoser, basal laparoskopisk teknik.

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset

Kursansvarig: Eleonor Sjöstrand och Anders Rosemar

Kursadministratör: Disa Lyon

Innehåll

Meetings