Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö, Stockholm, 22 – 25 november 2022

Kursinnehåll: Kursen är utarbetad av fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken för gastrolenterologer och kirurger och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Gastroenterologisk Förening och Svensk Kirurgisk Förening ställer. Kursen uppfyller kurskraven för kurs i Basal endoskopi enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Kursplats: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kursansvarig: Peter Elbe

Kursadministratör: Cecilia Larsson

Innehåll

Meetings