Basal endoskopi, Stockholm, 17-20 november 2020 – INSTÄLLD

Innehåll: Utarbetad av fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken för gastroenterologer och kirurger och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Gastroenterologisk Förening och Svensk Kirurgisk Förening ställer. Kursen uppfyller kurskraven för kurs i Basal Endoskopi enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kursansvarig: Peter Elbe

Kursadministratör: Mats Hedsköld

Innehåll

Meetings