Akutkirurgi, Stockholm, 8-10 maj 2023

Kursen kommer att förmedla kunskaper i primär handläggning av akuta sjukdomstillstånd i bukhålans organ, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik, och beslutsfattande. Kursens inriktning är diagnostik med fokus på handläggning av patienter på en kirurgisk akutmottagning. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit, divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulkus, akut gastrointestinal ischemi, ileus, gastrointestinal blödning och den postoperativa buken att tas upp. Kursen kommer också att belysa orsaker till akut buk hos barn och inom gynekologi. Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd, akut proktologi, brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner och akuta kärlkirurgiska tillstånd ingår i kursen. Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall Kursen riktar sig till ST-läkare under det första året av specialistutbildning.

Kursplats:  Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Föreläsare/instruktörer: Folke Hammarqvist, kirurg, Rebecka Hultgren, kärlkirurg, Åsa Edsander Nord, plastikkirurg, Emma Öberg, gynekolog, Lars Henningsohn, urolog, Anna Svenningsson, barnkirurg, Nathalie Young, kirurg samt Linn Westin, kirurg.

Kursansvarig: Folke Hammarqvist
Kursadministratör: Pernilla Adolfsson

1-1 Klinisk diagnostik, initial behandling och riskbedömning 2023

1-2 Appendicit och divertikulit 2023

Innehåll

Meetings