Akutkirurgi, Helsingborg, 10-12 oktober 2022

Kursinnehåll

Två och halvdags föreläsningar och diskussioner som tar upp det av Socialstyrelsen förskrivna (målbeskrivning ST kirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi) man ska kunna inom detta ämne, inlämningsuppgifter samt tenta.

I Helsingborg har vi också en frivillig den en kväll (10 oktober) med praktiska övningar, den tenteras inte och debiteras inte och helt frivillig även om man i förväg behöver lämna besked om man deltar. Den frivilliga kvällen brukar vara mycket uppskattad!

Plats: Helsingborgs lasarett

Kursansvarig: Maria Cornelius

Innehåll

Meetings