Grundläggande kurs i öppen och laparskopisk kirurgisk teknik, Stockholm

26 000 kr

25 november - 29 november 2024

5 i lager

Om Kursen

Kursbeskrivning

Grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik med basal teori och mycket praktiska övningar på djurmodeller/material och i laparoskopiska simulatorer. Strukturerade krav på måluppfyllelse enligt ackrediterade nivåer. Alla moment som tränas under kursen utvärderas och muntlig återkoppling ges. För laparoskopimomenten gäller färdighetskrav enligt objektiva certifieringsnivåer. Deltagande i kursen går att räkna tillgodo som fullgjord BKT. Målbeskrivning Kurs i grundläggande öppen och laparoskopi  

Plats: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Kursansvariga: Mathilda Tivenius och Nathalie Young
Kursadministratör: Hanna Nylund
Kursavgift: 26 000 kr ex.moms (för icke-medlem Svensk Kirurgisk Förening: +1 000 kr ex.moms)