Bakjourskurs Övre Abdominell Kirurgi, Lund

7 200 kr

28 november - 29 november 2024

13 i lager

Om Kursen

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning: Vårt kursmål är, att tillsammans i större och mindre grupper diskutera akut handläggning, diagnostik, endoskopiska respektive operativa åtgärder vid olika patientfall inom området övre abdominell kirurgi. Vi kommer även resonera kring handläggning av vanliga per- och postoperativa komplikationer. Varje kursdeltagare skall bistå med ett i förväg inskickat patientfall. Dessa fall kommer sedan att vara basen för kursen och diskussionerna angående akut, per- och postoperativt agerande. Kursplats: Skånes Universitets sjukhus, Lund Kursansvarig: Bobby Tingstedt Kurssekreterare: Ulrika Hylén Nilsson Kursavgift: 7 200 kronor ex moms (ej SKF-medlem + 1000 kr+ moms)